Site Overlay

Tříkrálová sbírka také online

Od 1. – 15. ledna budeme vídat v ulicích malé i velké koledníky přestrojené za Tři krále. Ano, opět tu máme možnost přispět na pomoc lidem v nouzi – seniorům, nemocným, lidem se zdravotním handicapem, matkám samoživitelkám, lidem bez domova a na mnoho dalších dobročinných účelů. Je to již 20. ročník Tříkrálové sbírky, kterou pořádá největší nezisková organizace – Charita Česká republika. Účastní se jí přes 70 tisíc dobrovolníků. Za celou dobu působení sbírky se vybralo celkem 1,5 miliardy korun. V roce 2020 to bylo například více než 130 milionů korun.

mobilní telefon

Desetina těchto finančních prostředků je každý rok určena na pomoc také v zahraničí. Skolila vás nepříjemná chřipka, kašel, rýma a teplota? Musíte jen ležet v posteli, pít teplý čaj s medem a citronem, potit se? Čekáte, kdy už se vám konečně udělá lépe a nemoc ustoupí? Najednou vám svitne naděje. Vzpomenete si na koledy, které jste před několika dny zpívali s rodinou u vánočního stromku. Byla mezi nimi i koleda o Třech králích: „My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Tři králové

“ Tři králové přináší v tyto dny Boží požehnání a radost. Tato slova vám vlévají naději a energii do žil. Aniž byste museli vstát z postele, berete do rukou z nočního stolku mobilní telefon i s internetem. Finanční dar se dá přece poslat i přes mobil – online, jak jste slyšeli v rádiu. Do online kasičky lze přispívat celoročně. Vyťukáte tedy stránky jejich webové stránky a na číslo zde uvedené posíláte dárcovskou sms. Na stránkách si můžete prohlédnout nejrůznější fotografie a videa z putování koledníků – Tří králů po vlastech českých. Také si poslechnete zpívání koled. Udělali jste dobrý skutek, který vám dává sílu se s nemocí poprat. Máte neochvějný pocit, že do dvou tří dnů zase vyskočíte z postele zdraví jako rybička.