Site Overlay

LED halogen 50 W – nízký příkon a obrovský výkon

Když se řekne „halogen“, mnohé z vás napadnou přívlastky, jako „silný, výkonný, vydatný, mohutný“ zdroj umělého světla. Halogenové reflektory, žárovky a jiná svítidla byla vždy považována za něco výjimečného, kdo měl halogenovou baterku nebo montážní reflektor, mohl si posvítit na velkou vzdálenost a měl takřka jistotu, že na cestu nebo na práci v garáži rozhodně uvidí.halogenový reflektor na náměstí
Halogenové žárovky však měly několik podstatných nevýhod:
Omezená životnost– doba provozu byla poměrně krátká vzhledem k tomu, že šlo o zdroj s vysokým světelným tokem, a technologii žhavení vlákna uvnitř baňky. V tomto směru jsou mnohem výhodnější LED reflektory, které pracují na odlišném principu, a jejichž životnost je několikanásobně delší.
Vysoký příkon– více světla znamenalo u halogenů také více spotřebované elektrické energie. Kupříkladu poměrně běžně prodávané přenosné reflektory určené pro práci v dílnách, autoprovozech a výrobních halách, měly příkon 500 W. Za jednu pracovní směnu tak spotřebovaly 4 kWh elektrické energie. Dnes tyto zdroje dokážou zastoupit LED halogeny 50 W, jejichž spotřeba je desetkrát nižší.
Omezený počet sepnutí– každá výbojka a vláknová žárovka je citlivá na počet spínacích cyklů, čím více jich je, tím kratší je doba provozu. To však neplatí pro zdroje LED, ty mohou být v provozu i s ohledem na časté spínání, desítky tisíc hodin. Úskalí omezení počtu spínacích cyklů často v minulosti naráželo na využití pohybových čidel halogenových světel umístěných na zahradách, příjezdové cestě u garáže, u vchodu do domu apod. LED reflektory lze tímto způsobem využít v podstatě bez omezení, aniž by se jejich životnost výrazně zkrátila.osvětlení hradního komplexu halogenovými reflektory
Přehřívání zdroje– poměrně značný problém znamenalo přehřívání halogenových svítidel. To vedlo k určitým omezením a kompromisům vzhledem k nebezpečí požáru, zvláště při práci s nátěrovými hmotami, lepidly, benzínem apod. LED zdroje se prakticky nezahřívají, malé množství tepla vzniká pouze ve vinutí napájecího transformátoru.