Site Overlay

Jaká máte práva při trvalém poškození zdraví

Úraz je vždy velice nepříjemnou záležitostí. Zejména, pokud se nedá vše navrátit do původního stavu a my si neseme následky natrvalo. Jestliže došlo k poškození zdraví na pracovišti, pak se může jednat o úraz pracovní. Trvalé následky pracovního úrazu https://www.poradnaodskodneni.cz/nahrada-skody-pracovni-uraz-trvale-nasledky jsou hodnoceny stejně jako bolestné podle platných směrnic a zákonů.

dva vozíčkáři na výletě

 • Účelem náhrady škody následkem pracovního úrazu je odškodnit ztížení společenského postavení vlivem trvalé změny zdravotního stavu.

Tento stav má nepříznivý vliv na uspokojování životních, pracovních i společenských potřeb poškozeného pracovníka. Trvalé následky pracovního úrazu jsou hodnoceny ve velké většině rok poté, co k úrazu došlo. V té době už je většinou léčení ukončeno a je jasné, do jaké míry je zdraví poškozeno.

 • Je také nutné, aby bylo ukončeno nejen léčení, ale i případná rehabilitace.
 • Ošetřující lékař tedy rozhodne o možnosti celou záležitost zhodnotit.

Je nutné zhodnotit veškeré následky

Odškodnění je vyplaceno jednorázově. Může ale nastat situace, kdy se u poškozeného jeho zdravotní stav zhorší. Není výjimkou, kdy se stupeň invalidity posunul z prvního až na třetí.

 • V tomto případě se provede další hodnocení ztížení společenského uplatnění.
 • Od hodnocení nového se dříve přiznaná kompenzace odečte.

Je běžnou praxí, že poškozený nedostane vše, nač má nárok, díky paušálnímu hodnocení. Je zapotřebí posoudit konkrétní případ a všechny jeho aspekty.

zlomená ruka v sádře

 • Trvalé následky se mohou týkat
  • pracovního zařazení
  • dopadu na soukromý život
  • ovlivnění sociálního postavení
  • psychické újmy
  • ztráty sexuálních funkcí.

Potíží, které vzniknou následkem pracovního úrazu, může být celá řada. Pro správné zhodnocení je tedy zapotřebí domáhat se svých práv soudní cestou. Jen tak získáte jistotu, že nedošlo k nějakému opomenutí.