Site Overlay

Deprese u mladistvých

Dospívající deprese roste alarmujícím tempem. Nedávné průzkumy naznačují, že až jeden z pěti dospívajících trpí klinickou depresí. Jedná se o závažný problém, který vyžaduje rychlé a odpovídající řešení. Deprese může mít několik forem, včetně bipolární poruchy (formálně nazývané maniodeprese), což je stav, který se střídá mezi obdobími euforie a deprese. Deprese může být obtížné diagnostikovat u dospívajících, protože dospělí mohou předpokládat, že dospívající budou jednat náladově. Také adolescenti ne vždy pochopí nebo vyjádří své pocity velmi dobře. Možná si neuvědomují příznaky deprese a nenapadne je hledat pomoc.

skloněná hlava

Tyto příznaky mohou poukazovat na depresi, zejména pokud trvají déle než dva týdny:

·         Špatný výkon ve škole

·         Odloučení od přátel a aktivit

·         Smutek a beznaděj

·         Nedostatek nadšení, energie nebo motivace

·         Hněv a vztek

·         Přehnaná kritika

·         Pocity neschopnosti uspokojit ideály

·         Žádná sebeúcta nebo pocit viny

·         Nerozhodnost, nedostatek soustředění nebo zapomnění

·         Neklid a rozrušení

·         Změny ve stravovacích nebo spacích návycích

·         Užívání návykových látek či pití alkoholu

·         Problémy s autoritou

·         Sebevražedné myšlenky nebo sklony
ruce na obličeji

Dospívající mohou experimentovat s drogami nebo alkoholem nebo se stát sexuálně promiskuitní, aby se vyhnuli pocitu deprese. Teenageři mohou také vyjádřit svou depresi prostřednictvím nepřátelského, agresivního chování vůči svému okolí. Takové chování však vede pouze k dalším problémům, prohloubení deprese a ke zničení vztahů s přáteli, rodinou, donucovacími orgány nebo školními úředníky. Nejlepší východisko v takovém případě je návštěva psychologa či psychiatra, který má ve své moci předepsat určité medikamenty, které by mohly jedinci na nějakou dobu ulevit. Nejdůležitější však je, pracovat se sebou samým a snažit se najít vnitřní pohodu a klid.