Site Overlay

Jak se vyhnout problémům při výstavbě betonových plotů

Sloupky betonujte postupně – teoreticky je možné vystavět betonové ploty tak, že vyhloubíte nejprve všechny otvory pro sloupky v přesných rozestupech 205 cm, do nich sloupky vsadíte, zabetonujete a po jejich vytvrdnutí mezi ně umístíte ploché panely. Tento postup však vyžaduje velmi přesné měření a každá chyba se pak krutě vymstí třeba tím, že budou drážky příliš daleko od sebe, nebo naopak blízko a desky se do nich nedají zasunout, anebo nebudou drážky přesně proti sobě, což povede k podobným potížím. Výhodnější a praktičtější postup je usadit do země pouze první sloupek, do jeho drážky vložit na sebe všechny panely, k těm pak přiložit průběžný sloupek, ten následně zabetonovat do země a takto pokračovat postupně, sloupek z a sloupkem.

betonový plot

Zacházejte s betonem jako s křišťálem – každý ví, jak má zacházet se sklem, a věnuje mu také náležitou pozornost. Materiál betonového oplocení může zdánlivě působit dojmem nerozbitnosti, ale ve skutečnosti je natolik křehký, že při nešetrném zacházení může prasknout podobně, jako sklo. Nepodceňujte zásady správného zacházení s deskami i sloupky, pokládejte je ve svislé poloze, zajišťujte je proti pádu a ve svislé poloze je držte při přenášení. Pamatujte také na to, že je tento materiál velmi těžký, a možná, že bude výhodnější nechat betonový plot postavit na klíč.

zeď z cihel

Zkuste desky poskládat jako šachovnici – zajímavým řešením se může stát skládání jednotlivých polí střídavě ve dvou různých barvách, anebo v jedné barvě, ovšem s odlišnými dvěma povrchovými dekory (jedním hladkým a druhým ozdobným). Betonové desky i sloupky jsou obarvené již z výroby ve formě odlitku a není nutné je dodatečně natírat, ale pokud se rozhodnete jejich dekor časem změnit, můžete je natřít speciální fasádní barvou. A chcete-li se inspirovat nějakým hotovým řešením, určitě je naleznete zdokumentované na Internetu.