Site Overlay

Americká nebankovní hypotéka

Americká nebankovní hypotéka umožňuje klientům splnit jakékoli plány a potřeby, využití takto získaných finančních prostředků není nijak účelově vázáno. Klient může rekonstruovat dům či byt, nově vybavit domácnost, pořídit si nový osobní automobil nebo konsolidovat či předčasně splatit jiný úvěr nebo exekuci. Začínající podnikatelé mohou finanční prostředky využít na vybavení kanceláře, pořízení výrobních prostředků nebo zásob do obchodu. Podnikatelé se zavedeným podnikáním mohou své aktivity rozšířit.

Podnikatel v autodopravě

Vyřízení je jednoduché. Žádost je možné vyplnit a odeslat online s přiloženými fotografiemi nemovitosti, která má být zastavena. Poté žadatele kontaktuje manažer a dohodne s ním další postup. Po předložení potřebných dokladů a podpisu smluv je možné v krátké době finanční prostředky čerpat.

Rekonstrukce bytu

Hypotéka na pozemek nebo dům bývá poskytována do výše osmdesáti procent odhadní ceny nemovitosti, doba splatnosti je smluvně dána a může být až dvacet let. Posuzuje se především schopnost splácet. Je možné získat hypotéku například i na družstevní byt, vyloučeny nejsou ani rekreační nebo komerční objekty. Při stanovení výše měsíční splátky se klientům maximálně vychází vstříc a posuzuje se jejich reálná schopnost splácet. Někteří poskytovatelé nebankovních hypoték se snaží motivovat klienty k tomu, aby své závazky spláceli řádně a včas, kdy jim při řádném splácení každý rok vracejí jednu měsíční splátku. Rovněž nepožadují žádné poplatky předem.

Pro klienta je velmi důležité, že nemovitost zůstává v jeho vlastnictví, ručení se provádí formou zástavního práva k nemovitosti. Tím je dána nižší úroková sazba a tedy i výše měsíční splátky. Klient může prostřednictvím nebankovní hypotéky řešit svou dočasně nepříznivou finanční situaci a po výmazech z registru dlužníků ji refinancovat například úvěrem z banky.